Unloading for died people profile picture
Lo Hsiang lin Lo Hsiang lin 1906 - 1978 Historian and educator
Wang Hui Wang Hui 1632 - 1717 Landscape painter and theorist
Spoilum Spoilum 1733 - 1799 Painter of the Qing Dynasty
Chang Chun Chang Chun 1901 - 1986 Premier of the Republic of China
Li Shuwen Li Shuwen 1864 - 1934 Northern Shaolin martial arts system
Wuzhun Shifan Wuzhun Shifan 1178 - 1249 Zen Buddhist monk, calligrapher, painter
Ma Xianda Ma Xianda 1932 - 2013 Wushu professor and master
Lin Dai Lin Dai 1934 - 1964 Actress and singer of Mandarin films
Xu Song Xu Song 1781 - 1848 Minister of Justice and historian
Cai Chusheng Cai Chusheng 1906 - 1968 Film director and screenwriter
Bruce Lee Bruce Lee 1940 - 1973
Yang Jianhou Yang Jianhou 1839 - 1917 Master of Yang-style tai chi
Huang Fu Huang Fu 1883 - 1936 Premier of the Republic of China
Bella Yao Bella Yao 1981 - 2015 Singer and songwriter
Ke Shaomin Ke Shaomin 1850 - 1933 Classical scholar and historian
Cheng Man ch'ing Cheng Man ch'ing 1902 - 1975 Tai Chi master, Chinese medicine doctor
Deng Guangming Deng Guangming 1907 - 1998 Religious history, Yuan Dynasty history
Situ Guong Situ Guong 1911 - 1960 Long jump and triple jump
Guo Moruo Guo Moruo 1892 - 1978 Author, poet, historian, archaeologist
James TC Liu James TC Liu 1919 - 1993 Historian of modern China
Ryu Ryu Ko Ryu Ryu Ko 1793 - 1882 Fujian White Crane Kung Fu master
Wu Tingfang Wu Tingfang 1842 - 1922 Minister of Foreign Affairs of the Republic
Wu Yin Wu Yin 1909 - 1991 Actress
Li Jingxi Li Jingxi 1857 - 1925 Premier of the Republic of China
Liu-Wang Liming Liu-Wang Liming 1932 - 2006 Biophysicist and molecular biologist
Wang Ziping Wang Ziping 1881 - 1973 Kung fu master , traditional medicine practitioner
Qi Baishi Qi Baishi 1864 - 1957 Ink painter, calligrapher, poet, seal carver
Yan Huiqing Yan Huiqing 1877 - 1950 Diplomat and politician
Li Lihua Li Lihua 1924 - 2017 actress
Qian Xuesen Qian Xuesen 1911 - 2009 Aerospace engineer and cyberneticist
Fu Baoshi Fu Baoshi 1904 - 1965 Chinese ink painting, religious history
Soong Mei-ling Soong Mei-ling 1898 - 2003 First Lady of the Republic of China
Chang Ch ung ho Chang Ch ung ho 1914 - 2015 Poet, calligrapher, educator
Barbara Yung Barbara Yung 1959 - 1985 Hong Kong actress and TV star
Chang Cheh Chang Cheh 1923 - 2002 Martial arts director
Gu Ruzhang Gu Ruzhang 1894 - 1952 Northern Shaolin martial arts system
Gao Lingwen Gao Lingwen 1862 - 1945 Historian, linguist, writer
Shitao Shitao 1642 - 1707 Ink painter, calligrapher, poet, seal carver
Hau Pei-tsun Hau Pei-tsun 1919 - 2020 Premier of the Republic of China
Guan Zilan Guan Zilan 1903 - 1986 Avant-garde painter
Lai Afong Lai Afong 1838 - 1890 Photographer
Fu Biao Fu Biao 1963 - 2005 actor and comedian
Jerome Ch en Jerome Ch en 1919 - 2019 Historian of modern China
Sun Fo Sun Fo 1891 - 1973 Premier of the Republic of China
Wang Niansun Wang Niansun 1744 - 1832 Philosopher, historian, poet
Chen Yuan Chen Yuan 1880 - 1971 Religious history, Yuan Dynasty history
Guo Wei Guo Wei 904 - 954 Founder of the Later Zhou dynasty
Zhu De Zhu De 1886 - 1976 Founder and leader of the Chinese Red Army
Yang Shoujing Yang Shoujing 1839 - 1915 Minister of Justice and historian
Liu Xiaobo Liu Xiaobo 1955 - 2017 Literary critic,human rights activist, philosopher
Feng Yunhe Feng Yunhe 1898 - 1988 Chemical engineer and Minister of Textile Industry
Ch ien Mu Ch ien Mu 1895 - 1990 Chinese history, intellectual history
Liu Changchun Liu Changchun 1909 - 1983 Sprinter
Dong Biwu Dong Biwu 1886 - 1975 Acting Chairman and Vice Chairman
Liu Chi-chun Liu Chi-chun 1908 - 1999 First Lady of the Republic of China
Zhang Tingyu Zhang Tingyu 1672 - 1755 Minister of Justice and historian
Weng Zhanqiu Weng Zhanqiu 1900 - 1945 Painter and writer
Yu Ji Yu Ji 1739 - 1823 Painter of the Qing Dynasty
Feng Yidai Feng Yidai 1913 - 2005 Writer, editor, and translator
Huang Zongxi Huang Zongxi 1610 - 1695 Classical scholar and political theorist
Kulap Saipradit Kulap Saipradit 1906 - 1974 Novelist
Shao Hua Shao Hua 1938 - 2008 Photographer and major general
Yuan Mei Yuan Mei 1716 - 1798 Poet and painter of the Qing Dynasty
Guo Yonghuai Guo Yonghuai 1909 - 1968 Aerospace engineer and aerodynamics scientist
Chen Yumei Chen Yumei 1910 - 1985 Actress and singer
Ye Duzheng Ye Duzheng 1916 - 2013 Atmospheric physics, climate change,
Hu Weide Hu Weide 1863 - 1933 Premier of the Republic of China
Chen Xuezhao Chen Xuezhao 1906 - 1996 Writer and journalist
Lin Sen Lin Sen 1868 - 1943 Chairman of the National Government
Deng Xiaoping Deng Xiaoping 1904 - 1997 Chairman of the Central Advisory Commission
Su Yu chang Su Yu chang 1940 - 2019 Kung fu master
Yao Beina Yao Beina 1981 - 2015 Singer and songwriter
Bai Shouyi Bai Shouyi 1909 - 2000 Historian and ethnologist of China
Guo Jie Guo Jie 1912 - 2015 Discus thrower
John Ching Hsiung Wu  John Ching Hsiung Wu 1899 - 1986 Jurist, author and translator
Ruan Lingyu Ruan Lingyu 1910 - 1935 Silent film actress
Thomas Shi Tao Huang Thomas Shi Tao Huang 1936 - 2020 Computer vision , pattern recognition pioneer
Lou Zhicen Lou Zhicen 1920 - 1995 Pharmacognosy
Yao Tongbin Yao Tongbin 1922 - 1968 Missile engineer
Chen Shuren Chen Shuren 1884 - 1948 Painter of the Qing Dynasty
Chen Xiaoxu Chen Xiaoxu 1965 - 2007 Silent film actress
Jin Yan Jin Yan 1910 - 1983 Actor who gained fame during China's golden age
Lo Lieh Lo Lieh 1939 - 2002 Martial artist and film actor
Lu Zhengxiang Lu Zhengxiang 1871 - 1949 Premier of the Republic of China
Confucius Confucius -551 - -479
Yuan Shikai Yuan Shikai 1859 - 1916 President and Emperor of China
Ray Wu Ray Wu 1928 - 2008 Molecular biology and genetics professor
Zheng Xie Zheng Xie 1693 - 1765 Painter and calligrapher
Li Keqiang Li Keqiang 1955 - 2023 premier of China
Feng Youlan Feng Youlan 1895 - 1990 Philosopher, historian, and writer
Yang Zhongjian Yang Zhongjian 1897 - 1979 Vertebrate paleontology, especially dinosaurs
Li Fu Lee Li Fu Lee 1904 - 1985 Electrical engineer and teacher
Yun Shouping Yun Shouping 1633 - 1690 Painter and calligrapher of the Qing dynasty
Wu Guanzhong Wu Guanzhong 1919 - 2010 Painter and writer
Tsin Ting Tsin Ting 1934 - 2022 Punjabi folk singer and dubbing artist
Wang Fuzhi Wang Fuzhi 1619 - 1692 Philosopher, historian, poet
Jao Tsung I Jao Tsung I 1917 - 2018 palaeographer, calligrapher, painter
V K Wellington Koo Wei chun V K Wellington Koo Wei chun 1888 - 1985 Diplomat and statesman of the Republic of China
Puyi Puyi 1906 - 1967 last emperor ,and puppet ruler of Manchukuo
Weng Wenhao Weng Wenhao 1889 - 1971 Geology, paleontology, meteorology
Sun Duoci Sun Duoci 1912 - 1975 Avant-garde painter
Kang Youwei Kang Youwei 1858 - 1927 Scholar and reformer
Wang Yuanqi Wang Yuanqi 1642 - 1715 Landscape painter and theorist
Yu Kuo-hwa Yu Kuo-hwa 1914 - 2000 Premier of the Republic of China
Huang Zuolin Huang Zuolin 1906 - 1994 Playwright, director, administrator, theorist
Xiong Xiling Xiong Xiling 1870 - 1937 Premier of the Republic of China
Zhang Daqian Zhang Daqian 1899 - 1983 Painter and calligrapher of the Yuan dynasty
Jian Youwen Jian Youwen 1896 - 1978 Historian, public official, and Methodist pastor
Zheng Zhengqiu Zheng Zhengqiu 1889 - 1935 Film writer and director
Li Jieshou Li Jieshou 1924 - 2023 Surgeon and academician
Qiao Renliang Qiao Renliang 1987 - 2016 Idol singer and actor
Hao Weizhen Hao Weizhen 1842 - 1920 Wu-style tai chi master
James B. Leong James B. Leong 1889 - 1967 Actor, director, producer and technical director
Wang Shizhen Wang Shizhen 1634 - 1711 Premier of the Republic of China
Sun Baoqi Sun Baoqi 1867 - 1931 Premier of the Republic of China
Zhou Ziqi Zhou Ziqi 1869 - 1923 Acting President ,Premier of the Republic of China
Teresa Teng Teresa Teng 1953 - 1995 Singer of folk and romantic songs
Chen Cheng Chen Cheng 1897 - 1965 Premier of the Republic of China
Ho Ping sung Ho Ping sung 1890 - 1946 Educator, writer, historian
Chino Rodriguez Chino Rodriguez 1954 - 2020 Pianist of contemporary classical music
Sun Yu Sun Yu 1900 - 1990 Film director and screenwriter
Taizu Taizu 927 - 976 Emperor of Song dynasty, military leader
Pu Jiexiu Pu Jiexiu 1907 - 2000 Entrepreneur and former Vice Chair
Sha Fei Sha Fei 1912 - 1950 Photojournalist and war photographer
Huang Xianfan Huang Xianfan 1899 - 1982 Zhuang studies and Chinese history
Qu Bo Qu Bo 1923 - 2002 Writer and novelist
Wong Ka Kui Wong Ka Kui 1962 - 1993 Hong Kong musician, singer and songwriter
Shang Yunxiang Shang Yunxiang 1864 - 1937 Xingyiquan master
Charles Kao Charles Kao 1933 - 2018 Fiber optics,electrical engineering
Lee Boon Wang Lee Boon Wang 1934 - 2016 Landscape painter, oil painter, co-founder o
Chen Tingjing Chen Tingjing 1746 - 1809 Historian, reformist scholar of the Qing dynasty
Nellie Yu Roung Ling Nellie Yu Roung Ling 1882 - 1973 Dancer and lady-in-waiting
Gao Hua Gao Hua 1954 - 2011 History professor at Nanjing University
Xiong Shili Xiong Shili 1885 - 1968 Philosopher and founder
Tingye Li Tingye Li 1931 - 2012 Microwave, laser and optical communication
Lang Jingshan Lang Jingshan 1892 - 1995 Pioneering photographer and photojournalist
Fu Bingchang Fu Bingchang 1895 - 1965 Ambassador to the Soviet Union
Tonny Koeswoyo Tonny Koeswoyo 1936 - 1987 Leader of Koes Plus
He Xiangning He Xiangning 1878 - 1972 Film director and screenwriter
Jin Yuelin Jin Yuelin 1895 - 1984 Philosopher, historian, and writer
Nguyen An Nguyen An 1381 - 1453 Architect
Zaitao Zaitao 1887 - 1970 Military leader and diplomat
Yen Chen hsing Yen Chen hsing 1912 - 2005 president of National Taiwan University
Tan Yankai Tan Yankai 1869 - 1923 Acting President and Premier
Wu Mengchao Wu Mengchao 1922 - 2021 Hepatobiliary surgery, liver cancer
Zhao Zhongxiang Zhao Zhongxiang 1942 - 2020 News anchor on Xinwen Lianbo and television
Hsuan-tsung Hsuan-tsung 685 - 762 Ninth emperor of the Tang dynasty
Lu Muzhen Lu Muzhen 1867 - 1952 First wife of Sun Yat-sen
Ruan Yuan Ruan Yuan 1764 - 1849 Poet, historian, politician
Zhou Chen Zhou Chen 1460 - 1535 Landscape painter, calligrapher and essayist
Creat A Memorial Profile
DearDeath Died NationalAnthem
National Anthem China
We Need -- admin in

Top 10 Died Influential People

Show All
 • 1. Guangzong

  Died: 1200 A.D
  Slogan: To inherit the auspiciousness

  Guangzong was the 12th emperor of the Song dynasty of China and the third emperor of the Southern Song dynasty. He was the third son of his predecessor, Emperor Xiaozong. His mother was Emperor Xiaozong's first wife, Lady Guo, who was posthumously honoured as "Empress Chengmu". His reign was relatively peaceful, but his lack of filial piety eventually made officials replace him with his son Emperor Ningzong. Guangzong suffered from bipolar disorder or severe neurosis since his childhood, but he was reportedly filial to his father. He was crowned as the heir apparent in 1168 and succeeded his father in 1189. He named his reign "Shaoxi", meaning "to inherit the auspiciousness". He also renamed the city of Chongqing, meaning "double celebration", to commemorate his coronation and his father's abdication. Guangzong was influenced by his wife Empress Li Fengniang, who became notorious in Chinese history for being ruthless and shrewd, and for ruling the state through her husband, who became known as a "henpecked weakling" dominated by his wife. Guangzong neglected his duties and indulged in drinking and pleasure. He also listened to some treacherous officials and dismissed the popular military leader Xin Qiji. He alienated his father and even refused to perform state funeral rites when the retired emperor died, which shocked the court. In 1194, Guangzong fell ill and became mentally unstable. He was unable to handle state affairs and was controlled by Empress Li and her brother Li Sheng. The court officials were dissatisfied with the situation and plotted to depose Guangzong. In 1195, they forced Guangzong to abdicate in favor of his eldest son Zhao Kuo, who became Emperor Ningzong. Guangzong was given the title of "Retired Emperor" and lived in seclusion until his death in 1200. He was buried in Yongchong Mausoleum in present-day Shaoxing, Zhejiang.

 • 2. Qian Qianyi

  Died: 1664 A.D
  Slogan: The world is full of changes, but poetry remains the same.

  Qian Qianyi was a prominent scholar-official who lived through the turbulent transition from the Ming to the Qing dynasty. He was well-versed in classical studies, poetry, calligraphy, and painting. He passed the imperial examination in 1610 and held various official positions in the Ming government. He was also a leader of the Donglin movement, a political faction that opposed the eunuch influence and corruption in the court. He was involved in several controversies and impeachments, and was exiled twice for his outspoken views. After the fall of the Ming in 1644, he briefly served as a Qing official, but later resigned and devoted himself to literary and historical projects. He compiled a massive anthology of Ming poetry, the Collected Poetry of the Successive Reigns, which included biographies of the poets and his own critical comments. He also wrote histories of the Ming dynasty and the Donglin movement, as well as collections of his own poems, essays, and letters. He was married to several women, some of whom were famous courtesans and accomplished poets themselves, such as Liu Rushi and Dong Xiaowan. He treated them as his intellectual equals and companions, and wrote many poems for them. He died in 1664 at the age of 81. He is regarded as one of the greatest poets and historians of the late Ming and early Qing periods.

 • 3. Laozi

  Died: -479 A.D
  Slogan: The journey of a thousand miles begins with a single step.

  Laozi was a semi-legendary ancient Chinese philosopher who is considered the founder of Taoism. He is the author of the Tao Te Ching, a primary Taoist text that advocates the concept of dao, the way of the universe, and the practice of wu-wei, the avoidance of meddling and excessive action. He is also associated with the Zhuangzi, another influential Taoist work that contains stories and dialogues attributed to him. Laozi is revered as a sage and a cultural hero by generations of Chinese people. He is also honored as a deity in some sects of Taoism and Chinese folk religion. He was claimed as an ancestor by the Tang dynasty emperors and is regarded as one of the Three Pure Ones, the highest gods of the Taoist pantheon. Laozi's life is shrouded in mystery and legend. According to the traditional account, he was born as Li Er in the state of Chu during the 6th century BC. He served as a royal archivist for the Zhou dynasty and met Confucius on one occasion. He became disillusioned with the decline of the Zhou and decided to leave China. At the border, he was asked by a guard named Yin Xi to write down his teachings. He then composed the Tao Te Ching in a single session and departed into the western wilderness. Some sources say he became an immortal hermit, while others say he died of natural causes. Laozi's teachings have influenced Chinese philosophy, religion, literature, art, and culture for more than two millennia. He advocated for a simple and natural way of life that is in harmony with the dao. He also criticized the artificial and rigid moral codes, rituals, and institutions of Confucianism and Legalism. He emphasized the importance of spontaneity, flexibility, humility, and non-violence. He also introduced the concepts of yin and yang, the complementary and interdependent forces of nature, and the five elements, the basic constituents of the cosmos. Laozi's philosophy has inspired many thinkers and movements, such as Zhuangzi, Liezi, Huainanzi, Wang Bi, Guo Xiang, Daoist alchemy, Chan Buddhism, Neo-Daoism, Neo-Confucianism, and New Confucianism.

 • 4. Shi Huangdi

  Died: 210 A.D
  Slogan: I am the Emperor of the ages, the Son of Heaven.

  Shi Huangdi was the founder of the Qin dynasty and the first emperor of China. He unified the warring states of China in 221 BCE and established a centralized and autocratic regime. He reformed the administration, the currency, the writing system, the weights and measures, and the laws. He also undertook massive construction projects, such as the Great Wall, the imperial palace, the road network, and the canal system. He ordered the burning of books and the execution of scholars who opposed his rule. He sought immortality and sent expeditions to find the elixir of life. He also built a grand mausoleum for himself, guarded by a terracotta army of thousands of life-sized soldiers and horses. He died in 210 BCE during a tour of his empire. He was succeeded by his second son, Huhai, who took the throne as Qin Er Shi. His dynasty collapsed in 207 BCE after a series of rebellions and civil wars. Shi Huangdi is regarded as one of the most influential and controversial figures in Chinese history. He is praised for his achievements in unifying China and creating a lasting legacy of culture and civilization. He is also criticized for his tyranny, cruelty, and oppression of the people.

 • 5. Hsuan-tsung

  Died: 762 A.D
  Slogan: The Son of Heaven is the master of the world, the people are his children.

  Hsuan-tsung was the ninth emperor of the Tang dynasty and one of the most celebrated rulers in Chinese history. He ascended the throne in 712 after a series of palace coups and rebellions. He ushered in the Kaiyuan era, a period of peace, prosperity, and cultural flourishing. He reformed the administration, the military, the taxation, and the legal system. He expanded the territory of the empire to its greatest extent, reaching Central Asia, Tibet, Korea, and Vietnam. He patronized Buddhism, Daoism, Confucianism, and Islam. He was also a talented musician, poet, painter, and calligrapher. He founded the Pear Garden, a music and dance academy for the imperial court. He was especially fond of Consort Yang, also known as Yang Guifei, one of the four beauties of ancient China. He lavished her with gifts and honors, and entrusted her relatives and favorites with important positions. His favoritism and negligence of state affairs led to corruption and discontent among the officials and the people. In 755, An Lushan, a powerful general of mixed Sogdian and Turkish origin, launched a rebellion against the Tang dynasty. He captured the eastern capitals of Luoyang and Chang'an, and proclaimed himself emperor of a new state. Hsuan-tsung was forced to flee to Sichuan with his court. On the way, he was pressured by his soldiers to execute Consort Yang, who was blamed for the rebellion. He reluctantly agreed and ordered one of his eunuchs to strangle her. He abdicated in favor of his son, Li Heng, who became Emperor Suzong. He died in 762 in Chengdu, and was buried with Consort Yang in the Qianling Mausoleum. Hsuan-tsung's reign is regarded as the zenith and the turning point of the Tang dynasty. He is praised for his achievements in unifying China and promoting a golden age of culture and civilization. He is also criticized for his mistakes in handling the An Lushan rebellion, which caused millions of deaths and weakened the dynasty.

 • 6. Meng Tian

  Died: -210 A.D
  Slogan: I will defend the empire with my life and my wall.

  Meng Tian was born in Zhao, China, around 300 BC. His father was Meng Ao, a general who served under King Zhaoxiang of Qin. Meng Tian followed his father's footsteps and became a military officer in the Qin army. He distinguished himself in several campaigns against the Xiongnu, the nomadic tribes that threatened the northern border of China. He was appointed as the commander-in-chief of the northern frontier by Qin Shi Huang, the First Emperor of China, who unified the warring states in 221 BC. Meng Tian was responsible for building the Great Wall of China, a massive defensive structure that stretched for thousands of kilometers along the northern border. He also constructed roads, canals, and fortresses to facilitate the movement and supply of troops. He was praised by the emperor for his loyalty, bravery, and talent. He died in 210 BC, after the emperor's death. He was accused of treason by Zhao Gao, a powerful eunuch who controlled the imperial court. He was forced to commit suicide in prison, and his family was killed. Three years after his death, the Qin dynasty collapsed. Meng Tian was regarded as one of the greatest generals and architects in Chinese history. His achievements in building the Great Wall of China and other fortifications were admired and respected by later generations.

 • 7. Wu Zetian

  Died: 705 A.D
  Slogan: The Son of Heaven, when he chooses someone to entrust, does not base his choice on person's surname.

  Wu Zetian was the only female emperor in China's history. She ruled the Tang Dynasty as empress (655–690), and then as Emperor for 15 years, in the seldom-mentioned Zhou Dynasty. During her long reign totaling 50 years, the empire became relatively stable, peaceful, powerful, and prosperous. She began her life at court as a concubine of the emperor Taizong. After his death, she married his son, Gaozong and became empress consort but actually was the power behind the emperor. When Gaozong died in 683, Wu took control of the government as empress dowager, placing two of her sons on the throne and removing them almost as quickly. She was the power behind the throne from Gaozong's death in 683 until she proclaimed herself openly in 690 and ruled as emperor of China until a year before her death in 705, at the age of 81. Wu Zetian was a capable and ambitious ruler who reformed the administration, the currency, the writing system, the weights and measures, and the laws. She also undertook massive construction projects, such as the imperial palace, the road network, and the canal system. She promoted Buddhism as the state religion and patronized arts and education. She also ordered the burning of books and the execution of scholars who opposed her rule. She sought immortality and sent expeditions to find the elixir of life. She also built a grand mausoleum for herself, guarded by a terracotta army of thousands of life-sized soldiers and horses. Wu Zetian is regarded as one of the most influential and controversial figures in Chinese history. She is praised for her achievements in unifying China and creating a lasting legacy of culture and civilization. She is also criticized for her tyranny, cruelty, and oppression of the people.

 • 8. Yi Xing

  Died: 727 A.D
  Slogan: The true principle of the universe is neither existence nor non-existence, but the Middle Way.

  Yi Xing was a Chinese astronomer, Buddhist monk, inventor, mathematician, mechanical engineer, and philosopher during the Tang dynasty. His astronomical celestial globe featured a liquid-driven escapement, the first in a long tradition of Chinese astronomical clockworks. He was also a prominent figure in the history of Chinese Buddhism, being the seventh patriarch of the Huayan school and a disciple of the sixth patriarch Zhiyan. He was also involved in the translation and commentary of several Buddhist scriptures, and wrote treatises on topics such as meditation, logic, and cosmology. Yi Xing was born Zhang Sui in Nanle County, Henan, in 683. He showed an interest in astronomy and mathematics from an early age, and was also proficient in music and chess. He became a Buddhist monk at the age of 14, and took the monastic name Yi Xing, meaning "one practice". He studied under various masters of different Buddhist schools, and became well-versed in both the exoteric and esoteric teachings. He also traveled widely throughout China, visiting famous temples and monasteries, and engaging in debates and discussions with other monks and scholars. In 718, he was appointed by Emperor Xuanzong as the director of the Imperial Astronomical Bureau, and was tasked with reforming the calendar and conducting an astrogeodetic survey of the empire. He designed and built a water-powered armillary sphere and a celestial globe that could accurately display the movements of the sun, moon, and stars. He also devised a clepsydra clock that could measure time in units of one-sixtieth of a second. He used these instruments to observe and record various astronomical phenomena, such as eclipses, solstices, and equinoxes. He also calculated the length of the tropical year, the obliquity of the ecliptic, and the precession of the equinoxes, with remarkable precision. He also established 13 observation sites across the empire, and measured the latitudes and longitudes of these locations using the shadow lengths of the sun. He then used these data to determine the length of a degree of meridian, and the size and shape of the earth. He also corrected the errors and inconsistencies in the existing star maps and star catalogues, and compiled a new one based on his own observations. Yi Xing died on June 27, 727, at the age of 45, after a long illness. He was buried at Mount Tiantai, where he had spent his last years. He left behind a rich legacy of scientific and religious works, which influenced later generations of astronomers, mathematicians, engineers, and Buddhists. He was revered as a master of both the worldly and the transcendental, and was honored with various titles, such as "the sage of astronomy", "the master of Huayan", and "the great teacher of the three realms".

 • 9. Li Keqiang

  Died: 2023 A.D
  Slogan: To solve problems of people,we must go among the people, see what they see.

  Li Keqiang was a Chinese economist and politician who served as the premier of the People's Republic of China from 2013 to 2023. He was also the second-ranked member of the Politburo Standing Committee of the Chinese Communist Party (CCP) from 2012 to 2022. Li was once tipped to be the country's future leader but was overtaken by President Xi Jinping. A trained economist, he held the second highest-ranked position in China, though in recent years, he was widely isolated amongst China's top leadership. He was the only incumbent top official who didn't belong to Mr Xi's loyalists group. Li's death means the loss of a prominent moderating voice within the senior levels of the CCP, with no one apparently being able to take over the mantle. This probably means even less restraint on Mr Xi's exercise of power and authority. Li was born in July 1955 in Dingyuan County in eastern China's Anhui province. He grew up in a modest family and his father was a local official. His formal schooling was interrupted in 1974–78 during the latter part of the Cultural Revolution and early stages of the reform era. He joined the CCP in 1976 and became a member of the Communist Youth League (CYL), which was a training ground for future leaders. He studied law and economics at Peking University, where he became the CYL secretary and befriended Hu Jintao, who later became his mentor and patron. He obtained his PhD in economics in 1994 under the supervision of Li Yining, a prominent reformist economist. Li rose through the party ranks, becoming the youngest provincial governor in China and later earning a spot in the top echelon of the party's central leadership, the Politburo Standing Committee. At one point there was speculation that he would be groomed to succeed Mr Hu as the paramount leader of China. He was widely considered to be Mr Hu's protégé and was the last appointee of the Hu administration to remain on the Politburo Standing Committee before he stepped down in March 2023. He served as the first vice premier from 2008 to 2013, overseeing economic and social affairs. He also led several leading groups on health care reform, water transfer project, and the Three Gorges Dam project. He became the premier in 2013, succeeding Wen Jiabao. As the premier, he was responsible for the government administration and economic management. He advocated for market-oriented reforms, innovation, and environmental protection. He also promoted the Belt and Road Initiative, a global infrastructure and trade project initiated by Mr Xi. He visited more than 60 countries during his tenure and maintained good relations with many foreign leaders. He was also the vice chairman of the National Security Commission and the chairman of several other commissions on public sector reform, national defense mobilization, energy, and institutional organization. Li was known as one of the smartest political figures of his generation. He was accepted into the prestigious Peking University Law School soon after the universities were reopened following Mao's Cultural Revolution during which millions of people are believed to have died. He is best known outside of China for the Li Keqiang index, a term coined by The Economist as an informal measurement of China's economic progress. He was also known for his pragmatic and down-to-earth style. He often visited grassroots communities and disaster areas to show his concern and support. He was also seen as a moderate and conciliatory voice within the CCP, especially on issues such as Hong Kong, Taiwan, and human rights. He was respected by many intellectuals and reformists for his openness and tolerance. Li died of a sudden heart attack on 27 October 2023 in Shanghai, where he was attending a meeting. He was 68 years old. His death was widely mourned on Chinese social media, with many expressing shock and grief. State media also praised his contribution to the CCP and the country. He was buried in Fuxing Park Cemetery in Shanghai, where many other prominent figures of the CCP are also laid to rest. He is survived by his wife Cheng Hong, a professor of English literature, and his daughter, who works in the financial sector.

 • 10. Fang Weiyi

  Died: 1927 A.D
  Slogan: History is the mirror of the past and the teacher of the future.

  Fang Weiyi was a Chinese writer and historian who lived during the late Qing dynasty and the early Republic of China. He was born in Tieling, Fengtian Province (now Liaoning) in 1869. He passed the imperial examination in 1894 and became a jinshi (advanced scholar). He served as an official in various provinces, including Sichuan, Huguang, and the Three Northeast Provinces. He was also a member of the Royal Academy of History and the Grand Council. He was known for his expertise in geography, astronomy, mathematics, and literature. He wrote an "unofficial" history of the Qing dynasty, Qing Bai Lei Chao, published in 48 volumes in 1917. The book covers various aspects of life during the Qing dynasty, such as politics, economy, culture, religion, education, military, and foreign relations. It is considered a valuable source of information and a masterpiece of historical writing. Fang Weiyi also wrote other works, such as Xu Ke's Notes on the Qing Dynasty, Xu Ke's Collection of Poems, and Xu Ke's Collection of Essays. He died of natural causes in Beijing in 1927. He was buried in the Babaoshan Revolutionary Cemetery.

Today's Death Anniversary

Show All

Today's Birth

Show All

Died People Profile

Advance Search
Filter
Born Country
GLobal
+
Add Death Died Social Media

To access this section, register or log in to your account.

Log in / Sign up